Proceeding: 2021/BZP00125939/01 Dowozy uczniów do szkół z terenu gminy Kobylin w roku szkolnym 2021 -2022

Hanna Hejduk
Gmina Kobylin
Deadlines:
Published : 26-07-2021 08:29:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 2 do SWZ - Projektowane zapisy umowy.docx docx 61.72 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania war..doc doc 60.5 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie dla Wyk. wspólnie ubiegających.docx docx 59.83 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz pojazdów.docx docx 22.16 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 92.92 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
SWZ.docx docx 93.63 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 35.56 2021-07-26 08:29:00 Proceeding
Informacja z otwarcia Ofert.pdf pdf 182.99 2021-08-03 11:05:39 Public message
Inf o wyb oferty najkorzytsniejszej_i.pdf pdf 224.27 2021-08-04 14:25:32 Public message

Announcements

2021-08-04 14:25 Hanna Hejduk Informacja z wybory oferty najkorzystniejszej

Inf o wyb oferty naj [...].pdf

2021-08-03 11:05 Hanna Hejduk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message 379.644,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 131