Proceeding: 5210.291.2.16.2021.AK Dostawa liofilizatora dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Artur Karczewski
Uniwersytet Gdański
Deadlines:
Published : 23-07-2021 14:15:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:30:00
Procedure: Zamówienie z dziedziny nauki
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2.16.pdf pdf 387.29 2021-07-23 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 2.16.docx docx 40.28 2021-07-23 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - OPZ 2.16.pdf pdf 207.86 2021-07-23 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - projekt umowy 2.16.pdf pdf 302.06 2021-07-23 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy- Protokół odbioru 2.16.doc doc 63.5 2021-07-23 14:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 259.25 2021-08-03 11:36:57 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 165.45 2021-08-19 13:14:36 Public message
Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 290.42 2021-09-07 12:56:32 Public message

Announcements

2021-09-07 12:56 Artur Karczewski Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.

Informacja o udziele [...].pdf

2021-08-19 13:14 Marta Grygiel Zamawiający udostępnia w załączeniu informację o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-08-03 11:36 Artur Karczewski Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 60 000 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 264