Proceeding: WZ.261.2.30.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P (granica powiatu – Komorniki) na odcinku Plewiska - Komorniki w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej

Deadlines:
Published : 23-07-2021 13:52:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 08d94dc3-bf62-b4de-6e94-c30001e86730.pdf pdf 114.82 2021-07-23 13:52:00 Proceeding
SWZ 30 Projekt ścieżka Plewiska - Komorniki.pdf pdf 492.37 2021-07-23 13:52:00 Proceeding
zał. 1-5.zip zip 1130.8 2021-07-23 13:52:00 Proceeding
zał. 6 dokumentacja projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 153.08 2021-07-23 13:52:00 Proceeding
zał. 7,8.zip zip 316.26 2021-07-23 13:52:00 Proceeding
zał. 9 koncepcja Plewiska-Komorniki.zip zip 112752.86 2021-07-23 13:52:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert art. 222 ust. 5.pdf pdf 81.2 2021-08-03 13:35:10 Public message
uniewaznienie platforma.pdf pdf 75.69 2021-08-04 11:50:27 Public message

Announcements

2021-08-04 11:50 Sylwia Godlewska Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Szczegóły w załączniku.

uniewaznienie platfo [...].pdf

2021-08-03 13:35 Sylwia Godlewska Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 230.000zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311