Proceeding: Sz.272.8.2021 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 143506_2 Zabrodzie obręb ewidencyjny 0008 Kiciny

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Deadlines:
Published : 23-07-2021 12:26:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.71 2021-07-23 12:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 875.25 2021-07-23 12:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.zip zip 14134.29 2021-07-23 12:26:00 Proceeding
Załączniki 2-7 do SWZ.zip zip 88.1 2021-07-23 12:26:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 35.05 2021-08-03 12:55:31 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 67.16 2021-08-09 13:36:22 Public message

Announcements

2021-08-09 13:36 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-08-03 12:55 Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 132 130,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 311