Proceeding: OAS:273.7.1.2021 Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.

Edyta Wirzynkiewicz
Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard
Deadlines:
Published : 23-07-2021 11:30:00
Placing offers : 02-08-2021 10:00:00
Offers opening : 02-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_DOWOZY_5.07 (1)-2.pdf pdf 225.69 2021-07-23 11:30:00 Proceeding
Zalaczniki.pdf pdf 1215.35 2021-07-23 11:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #487578.pdf pdf 42.1 2021-08-02 12:11:11 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #487578.pdf pdf 44.37 2021-08-02 12:56:12 Public message
UNIEWAZNIENIE_DOWOZY_2021_IV.pdf pdf 41.56 2021-08-06 11:07:10 Public message
NAJKORZYSTNIEJSZA_OFERTA.tiff tiff 1330.46 2021-08-11 15:05:46 Public message
NAJKORZYSTNIEJSZA_OFERTA_DOWOZY_I-III.pdf pdf 66.68 2021-08-11 15:06:59 Public message
08d9744c-7943-1689-053b-190001fd9aa2.pdf pdf 138.99 2021-09-10 14:28:39 Public message

Announcements

2021-09-10 14:28 Edyta Wirzynkiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

08d9744c-7943-1689-0 [...].pdf

2021-08-11 15:06 Edyta Wirzynkiewicz Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu OAS:273.7.1.2021. Dotyczy: Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.

NAJKORZYSTNIEJSZA_OF [...].pdf

2021-08-11 15:05 Edyta Wirzynkiewicz Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu OAS:273.7.1.2021. Dotyczy: Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.

NAJKORZYSTNIEJSZA_OF [...].tiff

2021-08-06 11:07 Edyta Wirzynkiewicz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - część IV

UNIEWAZNIENIE_DOWOZY [...].pdf

2021-08-02 12:56 Edyta Wirzynkiewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (w załączniku) Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 - sprostowanie

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 12:11 Edyta Wirzynkiewicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (w załączniku)

Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 10:04 Edyta Wirzynkiewicz Stargard, dnia 30.07.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE , JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 p.n. „Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r.”

Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) udostępnia kwotę 837 506,17 zł brutto, kwota słownie: osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześć złotych 17/100)

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339