Proceeding: ZP-21-066UN DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

Deadlines:
Published : 23-07-2021 11:18:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 161.31 2021-07-23 11:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1058.67 2021-07-23 11:18:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 238 2021-07-23 11:18:00 Proceeding
załączniki do pobrania.docx docx 56.49 2021-07-23 11:18:00 Proceeding
ZMIANA SWZ.pdf pdf 253.01 2021-08-09 12:56:46 Public message
ZMIANA TERMINU I KOREKTA SWZ.pdf pdf 208.28 2021-08-20 12:48:23 Public message
zmiana ogłoszenia I.pdf pdf 65.47 2021-08-30 09:14:35 Public message
zmiana ogłoszenia II.pdf pdf 65.64 2021-08-30 09:14:35 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 221.38 2021-08-30 13:59:07 Public message
ZMIANA TERMINU I KOREKTA SWZ II.pdf pdf 208.94 2021-08-30 13:59:51 Public message
zmiana ogłoszenia III.pdf pdf 66.61 2021-09-03 12:18:48 Public message
INFORMACJA O ŚRODKACH PRZEZNACZONYCH.pdf pdf 410.77 2021-09-10 12:22:01 Public message
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA.pdf pdf 193.68 2021-09-16 07:36:33 Public message

Announcements

2021-09-16 07:36 Anna Ramska protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA. [...].pdf

2021-09-10 12:22 Anna Ramska INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ŚRODKAC [...].pdf

2021-09-03 12:18 Anna Ramska zmiana ogłoszenia III

zmiana ogłoszenia II [...].pdf

2021-08-30 13:59 Anna Ramska ZMIANA TERMINU I TREŚCI SWZ II

ZMIANA TERMINU I KOR [...].pdf

2021-08-30 13:59 Anna Ramska odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-08-30 09:14 Anna Ramska zmiana ogłoszenia I i II

zmiana ogłoszenia I. [...].pdf

zmiana ogłoszenia II [...].pdf

2021-08-20 12:48 Anna Ramska ZMIANA TERMINU I TREŚCI SWZ

ZMIANA TERMINU I KOR [...].pdf

2021-08-09 12:56 Anna Ramska ZMIANA TREŚCI SWZ

ZMIANA SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 765