Proceeding: DZP.2612.13.2021 Dostawa soczewek, zestawów i akcesoriów do operacji ocznych

Dział Zamówień Publicznych
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Deadlines:
Published : 23-07-2021 11:02:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.5 2021-07-23 11:02:00 Proceeding
SWZ Dostawa soczewek.pdf pdf 1042.17 2021-07-23 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do swz Formularz ofertowy.docx docx 34.96 2021-07-23 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do swz Formularz asortymentowo - cenowy.ods ods 8.5 2021-07-23 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do swz Oświadczenie.docx docx 23.6 2021-07-23 11:02:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do swz Projekt umowy.pdf pdf 655.34 2021-07-23 11:02:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf pdf 701.95 2021-08-02 10:07:48 Public message
Odpowiedzi.pdf pdf 987.14 2021-07-30 08:39:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1167.45 2021-08-03 10:35:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1131.84 2021-08-10 13:16:23 Public message

Announcements

2021-08-10 13:16 Dział Zamówień Publicznych Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 10:35 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-02 10:07 Dział Zamówień Publicznych Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-30 08:39 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi

Odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 206