Proceeding: Zawieszka z napisem POLICJA

Deadlines:
Published : 29-07-2021 10:19:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


ADRES DOSTAWY: KWP W BYDGOSZCZY

                                 MAGAZYN WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA

                                 IŁAWSKA 1

                                 85-720 BYDGOSZCZ


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Składając ofertę potwierdzasz regulamin obowiązujący Wykonawców realizujących na potrzeby

KWP w Bydgoszczy zamówienia.


Zamawiający wyznacza termin dostawy towaru wg specyfikacji do dnia 9 sierpnia 2021r.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA OFEROWANIA PRODUKTÓW ZAMIENNYCH, RÓWNOWAŻNYCH.

Kryterium oceny - 100% cena

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zawieszka z napisem POLICJA Zawieszka w kolorze granatowym, zakończona karabińczykiem. Z dwustronnym drukiem w postaci napisu "POLICJA" pisanymi literami drukowanymi w kolorze białym. Przerwy między wyrazami 30 mm-32 mm. Długość całkowita smyczy 85 cm-90 cm. Szerokość smyczy 10 mm-12 mm. 2000 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 9 sierpnia 2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 186