Proceeding: PN 31/21 usługa transportu "S"- IV

Deadlines:
Published : 23-07-2021 08:15:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1.pdf pdf 429.65 2021-07-23 08:15:00 Proceeding
Ogłoszenie PN 3121.pdf pdf 71.64 2021-07-23 08:15:00 Proceeding
SWZ PN 3121.BES.pdf pdf 1151.95 2021-07-23 08:15:00 Proceeding
SWZ PN 3121.doc doc 242 2021-07-23 12:13:30 Public message
załącznik nr 1.xlsx xlsx 11.3 2021-07-23 12:13:30 Public message
PN 31 21 informacja o kwocie.BES.pdf pdf 45.32 2021-08-03 07:00:30 Public message
PN 31 21unieważnienie.BES.pdf pdf 650.33 2021-08-04 12:53:52 Public message

Announcements

2021-08-04 12:53 Elwira Stołba unieważnienie postępowania

PN 31 21unieważnieni [...].pdf

2021-08-03 07:00 Elwira Stołba Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PN 31 21 informacja [...].pdf

2021-07-23 12:13 Elwira Stołba SWZ wraz z załącznikami w wersji edytowalnej

SWZ PN 3121.doc

załącznik nr 1.xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 188