Proceeding: 36/2021 36/2021 Zakup i dostawa odczynników do badań histopatologicznych

Deadlines:
Published : 22-07-2021 14:02:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
36 2021 SWZ.doc doc 582 2021-07-22 14:02:00 Proceeding
36 2021 SWZ.pdf pdf 542.48 2021-07-22 14:02:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 77.36 2021-07-22 14:02:00 Proceeding
ogloszenie_zmiana terminu.pdf pdf 39.55 2021-07-29 09:37:05 Public message
odpowiedzi na pytania_zmiana terminu.pdf pdf 1010.88 2021-07-29 09:37:05 Public message
Formularz ofertowy obowiązujący.docx docx 16.71 2021-07-29 09:37:05 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 368.24 2021-08-03 10:12:55 Public message
informacja o wyborze ofert.pdf pdf 505.39 2021-08-13 12:37:49 Public message

Announcements

2021-08-13 12:37 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja o wyborze ofert

informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 10:12 Zamówienia Publiczne W załączeniu zestawienie złożonych ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 147 488,25 zł brutto
2021-07-29 09:37 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz zmieniony, obowiązujący Formularz ofertowy.

ogloszenie_zmiana te [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Formularz ofertowy o [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 406