Proceeding: Zapytanie o wycenę sporządzenia ekspertyzy geotechnicznej i ekspertyzy sanitarnej dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku

Mariusz Borowiecki
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku Department: Sekcja zakupów
Deadlines:
Published : 22-07-2021 07:33:00
Placing offers : 03-08-2021 07:32:00
Offers opening : 03-08-2021 07:37:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 606817332 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Pytanie i odpowiedź nr 1.pdf pdf 672.4 2021-07-27 14:54:45 Public message

Announcements

2021-07-27 14:54 Łukasz Głodny Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycena sporządzenia ekspertyzy geotechnicznej i ekspertyzy sanitarnej Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – sektora 800/2. Składowanie odpadów na sektorze 800/2 zakończono z dniem 31 grudnia 2009 roku. Rekultywację zakończono w listopadzie 2018 roku. Panele umieszczone zostaną na koronie składowiska, nie będą na trwałe związane z gruntem i będą montowane do płyt drogowych lub innych rozwiązań balastowych. Par. 18 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów wskazuje konieczność wykonania ekspertyzy geotechnicznej oraz ekspertyzy sanitarnej uzgodnionej z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Ekspertyza sanitarna powinna zawierać informacje o aktualnym wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla środowiska planowanych prac. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
Unlock the form

The number of page views: 280