Proceeding: Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego (SLOp) z modułem łączności do KM PSP w Gliwicach

Tomasz Starosta
Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach Department: Komenda Miejska PSP w Gliwicach NIP 6312214518
Deadlines:
Published : 21-07-2021 15:46:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
MT.2370.7.2021 Załaczniki nr 2-8 do SWZ.docx docx 45.08 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
MT.2370.7.2021.TS SWZ.docx docx 60.69 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
MT.2370.7.2021.TS załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 43.82 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 91.55 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
Załacznik nr 3 terminal statusów.docx docx 23.55 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 1 sygnały.docx docx 22.08 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
Załącznik nr 2 radiotelefony.docx docx 35.45 2021-07-21 15:46:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 16.2 2021-08-03 11:11:57 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 55.03 2021-08-11 09:33:26 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 189.18 2021-08-12 08:57:32 Public message

Announcements

2021-08-12 08:57 Tomasz Starosta Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-11 09:33 Tomasz Starosta Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-03 11:11 Tomasz Starosta Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-03 09:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 200 tys zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 362