Proceeding: Montaż automatycznych napędów do bramy dwuskrzydłowej w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2

Deadlines:
Published : 21-07-2021 14:06:00
Placing offers : 30-07-2021 12:00:00
Offers opening : 30-07-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż automatycznych napędów do istniejącej bramy wjazdowej na nieruchomość Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskiej 2 od stronu ul. Nowy Rynek. 

Zakres funkcjonalny systemu otwierania bramy:

- automatyczne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do nieruchomości dla pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z nieruchomości (szacowana częstotliwość otwierania i zamykania bramy 300 – 500 cykli na dobę),

- otwieranie bramy za pomocą pilota - (w zakresie oferty należy skalkulować dostawę 10 pilotów).

- automatyka musi umożliwiać odbiór sygnały otwarcia bramy z czytnika kart zbliżeniowych, który zostanie zamontowany w późniejszym terminie.   

- możliwość otwierania i zamykania bramy z pomieszczenia ochrony zlokalizowanego w sąsiednim budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 4 np. drogą radiową lub z wykorzystaniem istniejąc infrastruktury teletechnicznej, odległość pomieszczenia ochrony od bramy to ok. 100m,

- zabezpieczające pojazdy przed uszkodzeniem, dwa komplety czujek – jeden na istniejących słupkach bramowych – drugi przed bramą na słupkach (słupki stalowe wraz z montażem w kostce betonowej w zakresie oferty),

- zasilanie 230 V,

- możliwość ręcznego awaryjnego otwierania bramy,

Istniejące elementy zagospodarowania:

a.       brama wjazdowa ażurowa, o wymiarach: 3800x2400 wykonana
z profili stalowych pełnych zawieszona na słupkach murowanych z cegły pełnej

b.       utwardzenie w obrębie bramy z kostki betonowej.

c.       studzienka teletechniczna z przepustem do budynku (serwerowni) zlokalizowana ok 5 metrów od bramy  z przejściem do serwerowni budynku Sądu Okręgowego (do wykorzystania w celu wysyłania sygnałów otwarcia/zamknięcia za pomocą istniejącej infrastruktury do pomieszczenia ochrony w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Wały Jagiellońskie 4)

Uwaga:

Prac nie mogą ograniczać wjazdu na posesję w dni urzędowania od godziny 7.00 do 16.00. 

 

W przypadku konieczności przeprowadzenie wizji lokalnej, termin należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Oddziału Gospodarczego pod nr telefonu 52 325 31 85.  

Gwarancja na wykonane roboty i napęd 36 m-cy

Oferta musi zawierać wszystkie koszty prac związanych z wykonaniem instalacji w tym uruchomienie i szkolenie.

Dodatkowo Zamawiający wymaga podania kosztów konserwacji  w okresie gwarancji.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia - siłowniki do bramy v3.pdf pdf 74.6 2021-07-21 14:06:00 Proceeding
Umowa brama-wzór v3.pdf pdf 75.69 2021-07-21 14:06:00 Proceeding
załącznik graficzny.pdf pdf 408.28 2021-07-21 14:06:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż automatyki do bramy Prace związane z instalacją siłowników zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 pc. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wały Jagiellońskie 2
85-12, Bydgoszcz
(0)
2 Koszty Konserwacji systemu automatycznego otwierania bramy Całkowity koszt konserwacji systemu automatycznego otwierania bramy w okresie gwarancji tj. 36 m-cy 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 158