Proceeding: Or.ZP.4.2021 Dostawa wyposażenia do dwóch świetlic środowiskowych w Dzierążni i Dziekanowicach, dla potrzeb projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce”

Agnieszka Iwan
Gmina Działoszyce
Deadlines:
Published : 21-07-2021 13:04:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załaczniki 1-6.zip zip 631.1 2021-07-21 13:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 260.62 2021-07-21 13:04:00 Proceeding
SWZ_2021 - dostawa.pdf pdf 984.02 2021-07-21 13:04:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.17 2021-07-28 14:48:40 Public message
informacja dla wykonawców nr 1.pdf pdf 617.44 2021-07-28 14:48:40 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 570.17 2021-08-03 12:37:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert .pdf pdf 397.79 2021-08-03 14:53:51 Public message
Informacja o unieważnieniu Zadanie 3, 4, 5, 6, 7.pdf pdf 267.88 2021-08-13 14:14:17 Public message
Informacja o wynikach.pdf pdf 412.38 2021-08-13 14:14:59 Public message

Announcements

2021-08-13 14:14 Agnieszka Iwan Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na Zadania 1, 2 i 8

Informacja o wynikac [...].pdf

2021-08-13 14:14 Agnieszka Iwan Informacja o unieważnieniu postępowania na Zadania nr 3, 4, 5, 6 i 7

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-03 14:53 Agnieszka Iwan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 12:37 Agnieszka Iwan Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-07-28 14:48 Agnieszka Iwan Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

informacja dla wykon [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379