Proceeding: ZP/11/21/D8/R22/16/002/01 Urządzenia komputerowe

Deadlines:
Published : 21-07-2021 10:31:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁ_ZP_11_21.pdf pdf 99.7 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
SWZ_ZP_11.docx docx 202.15 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_ DO UMOWY PROTOKÓŁ.docx docx 151.09 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_1_1.docx docx 159.91 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_1_2.docx docx 152.39 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_1_3.docx docx 150.44 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_2_ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 157.58 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_2A_FORMULARZ CENOWY.docx docx 153.94 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_3 _OSW O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx docx 156.04 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_3A_OSW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.docx docx 152.64 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_4 _OSW GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 151.84 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_5_WYKAZ DOSTAW.docx docx 151.27 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZAL_NR_6_PROJEKT_POST_ZP_11_2021_URZĄDZENIA_KOMPUTEROWE.docx docx 162.03 2021-07-21 10:31:00 Proceeding
ZM_SWZ_ZP_11.doc doc 58.5 2021-07-22 14:01:40 Public message
WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ZP_11.docx docx 158.74 2021-07-26 11:30:13 Public message
ZM_OGŁ_ZP_11_21.pdf pdf 34.88 2021-07-26 11:30:13 Public message
WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ZP_11 _29_07.21.docx docx 156.36 2021-07-29 12:36:37 Public message
ZM_OGŁ_ZP_11_21_29.07.2021.pdf pdf 34.72 2021-07-29 12:36:37 Public message
INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_ZP_11_21.doc doc 60 2021-08-03 12:52:45 Public message
INFORMACJA_O_WYBORZE_ZP_11_21.doc doc 48 2021-08-18 13:16:40 Public message

Announcements

2021-08-18 13:16 Aleksandra Blicharz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA_O_WYBORZE [...].doc

2021-08-03 12:52 Aleksandra Blicharz Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA_Z_OTWARCI [...].doc

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 111 868,50 zł brutto.
2021-07-29 12:36 Aleksandra Blicharz Zamawiający przekazuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie wraz ze zmianą treści SWZ.

WYJAŚNIENIE_ZMIANA_Z [...].docx

ZM_OGŁ_ZP_11_21_29.0 [...].pdf

2021-07-26 11:30 Aleksandra Blicharz Zamawiający przekazuje Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz wyjaśnienie wraz ze zmianą treści SWZ.

WYJAŚNIENIE_ZMIANA_Z [...].docx

ZM_OGŁ_ZP_11_21.pdf

2021-07-22 14:01 Aleksandra Blicharz Zamawiający przekazuje zmianę treści SWZ.

ZM_SWZ_ZP_11.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626