Proceeding: PZ.271.6.2021 Budowa Centrum Sportu i Rekreacji - Świetlica w Emilinie

Zamówienia Publiczne
Gmina Bełchatów
Deadlines:
Published : 20-07-2021 11:43:00
Placing offers : 06-08-2021 08:30:00
Offers opening : 06-08-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.59 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załacnzik nr 1 - projekt umowy.pdf pdf 436.38 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 50.5 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy.pdf pdf 112.93 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 33 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 113.84 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.doc doc 38.5 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3a Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.pdf pdf 92.29 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 37 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3 b - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podtsaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf pdf 158.97 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4- świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 34.5 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4- świadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 137.78 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 31 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych.pdf pdf 108.92 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.doc doc 38 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.pdf pdf 135.43 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamównienia.docx docx 15.62 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamównienia.pdf pdf 80.94 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa.zip zip 23145.57 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 353.51 2021-07-20 11:43:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do SWZ Emilin.pdf pdf 843.58 2021-08-03 13:57:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert Emilin.pdf pdf 306.18 2021-08-06 14:23:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PZ.pdf pdf 339.99 2021-09-01 14:36:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 423.52 2021-09-16 15:23:37 Public message

Announcements

2021-09-16 15:23 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-01 14:36 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-06 14:23 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-06 08:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania wynosi 1 738 926,77 zł.
2021-08-03 13:57 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852