Proceeding: PN/VIII/2021 Sukcesywne dostawy testów, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych i części wymiennych dla automatycznego analizatora do technik ELISSA wraz z jego dzierżawą – PN/VIII/2021

Deadlines:
Published : 20-07-2021 10:48:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.4 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 559.27 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 62 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xls xls 44 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 44.5 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 44 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - projekt Umowy.doc doc 344 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - projekt Umowa dzierżawy.doc doc 75 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
zatwierdzenie.pdf pdf 2861.28 2021-07-20 10:48:00 Proceeding
Informacja o kwotach.pdf pdf 460.15 2021-08-02 10:57:50 Public message
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SWZ.pdf pdf 1152.37 2021-07-29 14:58:24 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach.xls xls 44.5 2021-07-29 14:58:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 462.03 2021-08-03 11:28:20 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf pdf 469.05 2021-08-24 14:25:22 Public message

Announcements

2021-08-24 14:25 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-08-03 11:28 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message 271409,15
2021-08-02 10:57 Zamówienia Publiczne Informacja o kwotach

Informacja o kwotach [...].pdf

2021-07-29 14:58 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyjaśnieniu treści SWZ

Zawiadomienie o udzi [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 275