Proceeding: ZP.271.22.2021 „Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży” w ramach Projektu: „Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl ” w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 19-07-2021 19:00:00
Placing offers : 05-08-2021 10:00:00
Offers opening : 05-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 122.87 2021-07-19 19:00:00 Proceeding
ZP.271.22.2021 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 405.49 2021-07-19 19:00:00 Proceeding
SWZ z załączniami od 1 do 9.zip zip 440.79 2021-07-19 19:00:00 Proceeding
ZP.271.22.2021 zał nr 10 - PFU (1).zip zip 13103.83 2021-07-19 19:00:00 Proceeding
ZP.271.22.2021 zał nr 11- Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 09.04.2021.pdf pdf 255.43 2021-07-19 19:00:00 Proceeding
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1.pdf pdf 613.72 2021-08-02 19:46:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.87 2021-08-02 19:47:15 Public message
SWZ- korekta z dnia 02082021.pdf pdf 706.67 2021-08-02 19:48:19 Public message
ODPOWIEDŻ NA PYTANIA nr 2.pdf pdf 617.25 2021-08-02 20:29:12 Public message
INFORMACJA O KWOCIE.doc doc 869.5 2021-08-05 10:15:59 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA-ZP.271.22.2021.doc doc 870.5 2021-08-05 11:45:03 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania22.doc doc 873 2021-08-19 14:37:58 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 57.68 2021-08-20 13:02:37 Public message

Announcements

2021-08-20 13:02 Anna Małecka Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-19 14:37 Anna Małecka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].doc

2021-08-05 11:45 Anna Małecka Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].doc

2021-08-05 10:15 Anna Małecka
INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA, O KTÓREJ MOWA W ART. 222 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INFORMACJA O KWOCIE. [...].doc

2021-08-02 20:29 Anna Małecka ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDŻ NA PYTANIA [...].pdf

2021-08-02 19:48 Anna Małecka SWZ- korekta z dnia 02-08-2021r.

SWZ- korekta z dnia [...].pdf

2021-08-02 19:47 Anna Małecka Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-08-02 19:46 Anna Małecka Odpowiedź na pytanie

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 571