Proceeding: FDZP.226.15.2021 Przebudowa Oddziału Neurologicznego na Oddział Izolacyjny

Deadlines:
Published : 19-07-2021 16:53:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip zip 25477.21 2021-07-19 16:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc doc 49.5 2021-07-19 16:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 447.52 2021-07-19 16:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc doc 75.5 2021-07-19 16:53:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 966.1 2021-07-19 16:53:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 94.88 2021-07-19 16:53:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 318.04 2021-07-28 10:48:26 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ II.pdf pdf 116.96 2021-07-30 11:04:55 Public message
informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 161.32 2021-08-03 11:02:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 349.92 2021-08-18 10:11:39 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 294.57 2021-08-03 10:00:00 Public message

Announcements

2021-08-18 10:11 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 11:02 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacje z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-07-30 11:04 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ II

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-07-28 10:48 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 505