Proceeding: ZP.271.64.2021 Modernizacja cmentarzy komunalnych w Krośnie – modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie

Małgorzata Babczyńska
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-07-2021 13:38:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 94.73 2021-07-19 13:38:00 Proceeding
Przedmiar robót.docx docx 16.1 2021-07-19 13:38:00 Proceeding
SST.docx docx 20.2 2021-07-19 13:38:00 Proceeding
SWZ.doc doc 294.5 2021-07-19 13:38:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 176.67 2021-07-19 13:38:00 Proceeding
Zakres robót.jpg jpg 754.15 2021-07-19 13:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 36 2021-08-03 11:36:24 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty.doc doc 39 2021-08-05 15:25:34 Public message

Announcements

2021-08-05 15:25 Edyta Filip Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].doc

2021-08-03 11:36 Edyta Filip Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 60 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 322