Proceeding: IR2130-17/21 Usnięcie usterek stwierdzonych w ramach przeglądu gwarancyjnego robót

Ireneusz Ciesielski
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Deadlines:
Published : 20-07-2021 08:10:00
Placing offers : 28-07-2021 08:46:00
Offers opening : 02-08-2021 08:51:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zakres prac obejmuje usunięcie usterek stwierdzonych w ramach przeglądu gwarancyjnego robót realizowanych w ramach prac budowlanych związanych z "Rozbudową i przebudową budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a" z wyłączeniem pkt. 6 i 11 (protokół stanowi załącznik do zapytania)


Uwaga:

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej.  

Wizja lokalna odbędzie się w dniu 23.07.2021 r. o godzinie 9.00

Gwarancja na wykonane roboty 24 m-cy

Podana przez Wykonawcę cena za realizację usługi musi zawierać wszystkie koszty realizacji robót.

Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga przedłożenia zestawiania określającego koszty usunięcia poszczególnych uwag zawartych w protokole usterek.

Termin płatności - 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru.

Miejsce wykonania usługi: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, ustalenia terminu wizji lokalnej proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 32 53 181.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Protokół - wykaz usterek - SR Toruńska 64a.pdf pdf 1366.53 2021-07-20 08:10:00 Proceeding
Umowa - projekt.docx docx 39.92 2021-07-20 08:10:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Roboty budowlane Usunięcie usterek stwierdzonych w ramach przeglądy gwarancyjnego zgodnie z protokołem z dnia 28.04.2021 r. z wyłączeniem pkt. 6 i 11 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 17.09.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Umowa - Akceptacja załączonego wzoru umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 198