Proceeding: RZ.272.05.2021 REMONT, PRZEBUDOWA i DOSTOSOWANIE TOALET DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY ZESPOŁU PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE PRZY UL. SPORTOWEJ 1

Agnieszka Krawczyk
Powiat Głogowski
Deadlines:
Published : 16-07-2021 15:21:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.82 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
SWZ łazienki ZPSW.docx docx 158.77 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
projekt umowy.docx docx 150.41 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
PG-ZPS-W_-_PRZEBUDOWA_I_DOSTOSOW.- przedmiar.pdf pdf 171.13 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
SKMBT_C55221063008091-2-1.pdf pdf 26744.92 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
SKMBT_C55221063008040.pdf pdf 42820.47 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
SKMBT_C55221063008030-1.pdf pdf 2441.3 2021-07-16 15:21:00 Proceeding
Odpowiedź na wniosek nr 1.pdf pdf 197.06 2021-07-28 10:13:20 Public message
342-PB-ZPSzW-WC_rev7-A12-instal. E.pdf pdf 149.38 2021-07-28 10:13:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 36.76 2021-08-03 11:58:32 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 211.01 2021-08-06 12:14:23 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 56.86 2021-08-11 13:15:23 Public message

Announcements

2021-08-11 13:15 Agnieszka Krawczyk Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-06 12:14 Agnieszka Krawczyk ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-03 11:58 Agnieszka Krawczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message 546 253,00 zł
2021-07-28 10:13 Iwona Sajkowska Odpowiedź na Wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu którego przedmiotem jest: "Remont, przebudowa i dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, przy ul. Sportowej 1".

Iwona Sajkowska
Podinspektor Wydziału Rozwoju Powiatu i Zamówień Publicznych

Odpowiedź na wniosek [...].pdf

342-PB-ZPSzW-WC_rev7 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 280