Proceeding: 073/21 „Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705” – nr postępowania 073/21

Deadlines:
Published : 16-07-2021 14:44:00
Placing offers : 03-08-2021 08:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.05 2021-07-16 14:44:00 Proceeding
swz 073 21.pdf pdf 3687.3 2021-07-16 14:44:00 Proceeding
dokumentacja przetargowa.7z 7z 4001.72 2021-07-16 14:44:00 Proceeding
przedmiar robót.pdf pdf 505.51 2021-07-16 14:44:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 42.2 2021-07-21 14:45:29 Public message
przedmiar sochaczew ts.xls xls 2965 2021-07-21 14:45:29 Public message
część 2 swz-oferta z wzorami załączników_wersja edytowalna.docx docx 100.3 2021-07-29 14:34:32 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane.pdf pdf 36.54 2021-07-29 14:34:32 Public message
pytania i odpowiedzi 2.pdf pdf 232.63 2021-07-29 14:34:32 Public message
informacja z otwarcia ofert 073 21.pdf pdf 53.67 2021-08-03 11:29:12 Public message
unieważnienie postępowania platforma zakupowa.pdf pdf 63.74 2021-08-12 14:35:48 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.92 2021-09-14 13:20:25 Public message

Announcements

2021-09-14 13:20 Dział Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-12 14:35 Dział Zamówień Publicznych Informacja o unieważnieniu postępowania 073/21

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-08-03 11:29 Dział Zamówień Publicznych W załączeniu zamieszczam informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu w dn. 03.08.2021 r.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynosi: 659 324,00 zł brutto
2021-07-29 14:34 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania z dnia 29.07.2021 r.

część 2 swz-oferta z [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-07-21 14:45 Agata Idźkowska pytania i odpowiedzi z dnia 21.07.2021r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

przedmiar sochaczew [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 443