Proceeding: SA.270.3.3.2021 Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Krasnystaw w 2021r. wraz z jego wbudowaniem

Monika Dziedzic-Pieróg
Nadleśnictwo Krasnystaw Department: Dział administracyjno-gospodarczy
Deadlines:
Published : 16-07-2021 08:08:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Idetyfikator postępowania .msg msg 46 2021-07-16 08:08:00 Proceeding
lokalizacja dostaw kruszywa 2021.tif tif 913.9 2021-07-16 08:08:00 Proceeding
SWZ -Dostawa kruszywa.pdf pdf 468.76 2021-07-16 08:08:00 Proceeding
Ogłoszenie w BZP.pdf pdf 138.43 2021-07-16 08:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 184.48 2021-08-03 11:18:41 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 423.66 2021-08-16 14:04:40 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 235.26 2021-08-30 14:00:44 Public message
Inf. o kwocie jaką zamawiający przeznacza na zadanie.pdf pdf 157.29 2021-08-03 09:30:00 Public message

Announcements

2021-08-30 14:00 Monika Dziedzic-Pieróg Nadleśnictwo Krasnystaw informuje o unieważnieniu postępowania na "Dostawę kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Krasnystaw w 2021r. wraz z jego wbudowaniem".

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-08-16 14:04 Monika Dziedzic-Pieróg Nadleśnictwo Krasnystaw informuje, iż dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na "Dostawę kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Krasnystaw w 2021r. wraz z jego wbudowanie". Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 11:18 Monika Dziedzic-Pieróg Nadleśnictwo Krasnystaw informuje, iż w dniu 3.08.2021r. o godz. 10:00 otworzyło oferty złożone w przetargu pn: "Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Krasnystaw w 2021r. wraz z jego wbudowaniem". Zestawienie złożonych ofert znajduje się w załączniku.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message W załączeniu znajduje się informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania pn: "Dostawa kruszywa na drogi leśne Nadleśnictwa Krasnystaw w 2021r. wraz z jego wbudowaniem".

Inf. o kwocie jaką z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417