Proceeding: Ds/11/zp/2021 Dostawy nabiału do Zakładu Karnego we Wronkach

Justyna Choły-Odrobna
Zakład Karny we Wronkach
Deadlines:
Published : 14-07-2021 11:58:00
Placing offers : 03-08-2021 08:00:00
Offers opening : 03-08-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP w dniu 14.07.2021r.  pod nr 2021/BZP 00113809/01


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 5167.73 2021-07-14 11:58:00 Proceeding
Formularz_ofertowy.doc doc 184 2021-07-14 11:58:00 Proceeding
Oświadczenie.doc doc 166 2021-07-14 11:58:00 Proceeding
Protokół otwarcia.doc doc 26.5 2021-08-03 08:46:03 Public message
publiczna_unieważnienie.pdf pdf 118.04 2021-08-03 11:34:30 Public message

Announcements

2021-08-03 11:34 Justyna Choły-Odrobna Informacja o unieważnieniu postępowania.

publiczna_unieważnie [...].pdf

2021-08-03 08:46 Justyna Choły-Odrobna W załączeniu Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert (art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych).

Protokół otwarcia.do [...].doc

2021-08-03 08:00 Buyer message
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 296 200,79 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 269