Proceeding: EZP/51/21 Zakup dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi - 2 pakiety

Deadlines:
Published : 14-07-2021 08:23:00
Placing offers : 15-09-2021 08:30:00
Offers opening : 15-09-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 93.53 2021-07-14 08:23:00 Proceeding
SWZ - system zamknięty.pdf pdf 1451.74 2021-07-14 08:23:00 Proceeding
Załaczniki.doc doc 311 2021-07-14 08:23:00 Proceeding
Zawiadomienie o odwolaniu - Becton Dickinson.pdf pdf 461.24 2021-07-20 14:33:51 Public message
Odwołanie BD EZP_51_21 SKPP Poznań-sig.pdf pdf 723.99 2021-07-20 14:33:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf pdf 34.66 2021-07-20 14:35:53 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 170.16 2021-07-20 14:35:53 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu zmiana 30.08.2021.pdf pdf 94.84 2021-08-10 10:19:48 Public message
przedłuzenie terminu składania ofert (II).pdf pdf 171.37 2021-08-10 10:19:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (III).pdf pdf 34.62 2021-08-25 13:39:17 Public message
Przedłużenie terminu składania ofert (III).pdf pdf 169.33 2021-08-25 13:39:17 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 4998.46 2021-09-06 14:01:19 Public message
Załaczniki — aktualizacja.doc doc 483 2021-09-08 13:28:12 Public message
informacja art. 222 ust. 4 PZP.pdf pdf 103.68 2021-09-15 08:30:05 Public message
Informacja zgodnie z art. 222 ust 5 ustawy PZP.pdf pdf 123.03 2021-09-15 10:31:19 Public message
Oferta_Sarstedt_SK_PPUM_Poznan podpis..pdf pdf 13009.86 2021-09-15 10:47:57 Public message

Announcements

2021-09-15 10:47 Maciej Miodek Zgodnie z art. 74 ust.2 pkt.1 Zamawiający zamieszcza złożone oferty

Oferta_Sarstedt_SK_P [...].pdf

2021-09-15 10:31 Maciej Miodek Zamawiający przekazuje informację zgodnie z art. 222 ust. 5 PZP

Informacja zgodnie z [...].pdf

2021-09-15 08:30 Maciej Miodek Zamawiający przekazuje informację (art. 222 ust. 4 PZP) zgodnie z treścią załączonego pisma

informacja art. 222 [...].pdf

2021-09-08 13:28 Maciej Miodek Zamawiający przesyła modyfikację SWZ w części obejmującej zmiany w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawców z dnia 6 września 2021 roku

Załaczniki — aktuali [...].doc

2021-09-06 14:01 Maciej Miodek Zamawiający przesyła odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców zgodnie z treścią załączonego pisma

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-08-25 13:39 Maciej Miodek Zamawiający informuje, że w związku z wniesionym odwołaniem przedłuża termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z treścią zalaczonego pisma

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

2021-08-10 10:19 Maciej Miodek Zamawiający informuje, że w związku z wniesionym odwołaniem przedłuża termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z treścią zalaczonego pisma

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

przedłuzenie terminu [...].pdf

2021-07-20 14:35 Maciej Miodek Zamawiający informuje, że w związku z wniesionym odwołaniem przedłuża termin skladania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Przedłużenie terminu [...].pdf

2021-07-20 14:33 Maciej Miodek Zamawiający informuje, że wniesiono odwołanie wobec zapisów SWZ zgodnie z treścią załaczonego pisma

Zawiadomienie o odwo [...].pdf

Odwołanie BD EZP_51_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2450