Proceeding: OR.VI.272.2.2021 zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego

Katarzyna Tyczyńska
Powiat Leszczyński
Deadlines:
Published : 13-07-2021 13:26:00
Placing offers : 28-07-2021 10:00:00
Offers opening : 28-07-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.09 2021-07-13 13:26:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 641.57 2021-07-13 13:26:00 Proceeding
edytowalne załączniki.docx docx 77.75 2021-07-13 13:26:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.53 2021-07-19 12:00:55 Public message
modyfikacja SWZ.pdf pdf 144.88 2021-07-19 13:02:41 Public message
wyjaśnienie i modyfikacja SWZ.pdf pdf 191.64 2021-07-20 12:56:02 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 44.79 2021-07-20 12:56:02 Public message
wyjaśnienie i modyfikacja SWZ nr 2.pdf pdf 341.87 2021-07-21 13:59:18 Public message
zmodyfikowany formularz ofertowy.docx docx 22.92 2021-07-21 13:59:18 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 35.53 2021-07-21 13:59:18 Public message
wyjaśnienie i modyfikacja SWZ nr 3.pdf pdf 162.7 2021-07-22 14:13:34 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf pdf 35.54 2021-07-22 14:13:34 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 110.35 2021-07-28 14:17:33 Public message

Announcements

2021-07-28 14:17 Katarzyna Tyczyńska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-28 10:00 Buyer message OR.VI.272.2.2021


Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmującego zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego kwotę 415 000,00 zł brutto./-/ Członkowie Komisji Przetargowej

2021-07-22 14:13 Katarzyna Tyczyńska wyjaśnienie i modyfikacja SWZ nr 3

wyjaśnienie i modyfi [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-21 13:59 Katarzyna Tyczyńska wyjaśnienie i modyfikacja SWZ nr 2

wyjaśnienie i modyfi [...].pdf

zmodyfikowany formul [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-20 12:56 Katarzyna Tyczyńska wyjaśnienie i modyfikacja SWZ

wyjaśnienie i modyfi [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2021-07-19 13:02 Katarzyna Tyczyńska modyfikacja SWZ

modyfikacja SWZ.pdf

2021-07-19 12:00 Katarzyna Tyczyńska ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 492