Proceeding: ZP.271.8.2021 „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Dębica – wykonanie dokumentacji technicznej”

Deadlines:
Published : 13-07-2021 13:17:00
Placing offers : 26-07-2021 11:00:00
Offers opening : 26-07-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 107.15 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
SWZ Dokumentacje Syganlizacja.pdf pdf 869.02 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia.doc doc 71.5 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
zal. nr 3 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.doc doc 35.5 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
zal. nr 4,7,8 - Oswiadczenia.doc doc 44 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
zal. nr 5 i 6 - Wykazy osób i dokumentacji.doc doc 39 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
zal. nr 9 - Projekt umowy.doc doc 112 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
zal. nr 10 - Mapa poglądowa.pdf pdf 477.63 2021-07-13 13:17:00 Proceeding
SWZ Dokumentacje Syganlizacja Poprawione 19.07.2021.pdf pdf 868.78 2021-07-19 12:52:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - ZP.271.8.2021.pdf pdf 783.2 2021-07-19 12:52:17 Public message
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia - poprawka.doc doc 72 2021-07-19 12:52:17 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 21.07.2021- ZP.271.8.2021.pdf pdf 783.9 2021-07-21 09:44:46 Public message
Zestawienie ofert Syganlizacja.pdf pdf 680.99 2021-07-26 18:25:55 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty Sygnalizacja.pdf pdf 599.18 2021-08-23 15:07:55 Public message
Cofniecie wybór najkorzystniejszej oferty Sygnalizacja.pdf pdf 548.7 2021-08-26 15:25:56 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowanie - unieważenienie.pdf pdf 43.42 2021-08-26 15:36:01 Public message

Announcements

2021-08-26 15:36 Wojciech Zboch Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-26 15:25 Wojciech Zboch Cofniecie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cofniecie wybór najk [...].pdf

2021-08-23 15:07 Wojciech Zboch Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-07-26 18:25 Wojciech Zboch Zestawienie ofert

Zestawienie ofert Sy [...].pdf

2021-07-26 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 100 000,00 zł
2021-07-21 09:44 Wojciech Zboch Wyjaśnienia treści SWZ cz. 2

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-07-19 12:52 Wojciech Zboch Zmieniony termin składnia ofert na dzień 26.07.2021r. godz. 11:00
Wyjaśnienia treści SWZ
Poprawione SWZ
Poprawiony zał. nr 1 i 2

SWZ Dokumentacje Syg [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

zal. nr 1 i 2 - Form [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508