Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PKM/TR/PP/06/2021 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart do transmisji danych dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Deadlines:
Published : 13-07-2021 08:08:00
Placing offers : 27-07-2021 11:00:00
Offers opening : 27-07-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach.

Przedmiotem zamówienia jest: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych oraz kart do transmisji danych dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 150" - nr sprawy: PKM/TR/PP/06/2021


Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r.

Wadium – 1 300,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • cena oferty – 100%

Termin związany z ofertą: 90 dni

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Umowy ramowe: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje prowadzić dynamicznego systemu

Wybór najkorzystniejszej oferty: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Szczegóły postępowania zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz we wzorze umowy.

Prosimy o załączenie wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego wraz załącznikami w postaci elektronicznej w formacie PDF.
.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 32 33 04 605 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 589.11 2021-07-13 08:08:00 Proceeding
Formularz ofertowy.doc doc 174.5 2021-07-13 08:08:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania Wykonawcow od 1 do 14.pdf pdf 1289.99 2021-07-21 13:45:42 Public message
zmiany do Zapytania ofertowego od 1 do 4.pdf pdf 253.87 2021-07-21 13:46:17 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 80.58 2021-07-27 12:09:05 Public message
202108041317.pdf pdf 224.39 2021-08-05 07:07:45 Public message

Announcements

2021-08-05 07:07 Izabela Skiba Zawiadomienie o wyniku postępowania

202108041317.pdf

2021-07-27 12:09 Izabela Skiba Informacja z otwarcia

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-21 13:46 Izabela Skiba Zmiany do Zapytania ofertowego od 1 do 4

zmiany do Zapytania [...].pdf

2021-07-21 13:45 Izabela Skiba Odpowiedzi na pytania Wykonawców od 1 do 14

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wartość oferty świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z zapytaniem ofertowym 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410