Proceeding: DZP.2612.11.2021 Dostawa energii elektrycznej

Deadlines:
Published : 12-07-2021 22:01:00
Placing offers : 22-07-2021 08:30:00
Offers opening : 22-07-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.55 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
SWZ Dostawa energii elektrycznej.pdf pdf 1201.37 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty.docx docx 24.65 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 14.51 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ _Oświadczenie.docx docx 19.87 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projekt umowy.pdf pdf 299.53 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_Grupa kapitałowa.docx docx 15.55 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ_Tabela danych.xls xls 59.5 2021-07-12 22:01:00 Proceeding
Zmiana terminu składania ofert na dzień 22. 07. 2021 r.pdf pdf 34.54 2021-07-19 09:11:36 Public message
Odpowiedzi na zapytania.pdf pdf 1508.14 2021-07-19 12:25:36 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz oferty poprawiony.docx docx 28.9 2021-07-19 11:05:59 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyc na realizację zamówienia.pdf pdf 604.45 2021-07-22 09:52:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1078.68 2021-07-22 10:42:35 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_s.pdf pdf 832.11 2021-07-28 21:51:19 Public message

Announcements

2021-07-28 21:51 Paulina Szagun Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-22 10:42 Paulina Szagun informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 09:52 Paulina Szagun Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-19 12:25 Paulina Szagun Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2021-07-19 11:05 Paulina Szagun Formularz oferty z dnia 19.07.2021 r.

Załącznik nr 1 do SW [...].docx

2021-07-19 09:11 Paulina Szagun Informacja o zmianie terminu składania ofert na dzień 22.07.2021r

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 426