Proceeding: BZP.271.1.257.2021.AP Zakup pomocy dydaktycznych (mikroskopy, odczynniki chemiczne, spektrofotometr) w ramach projektu pn. „Zawodowy krok w przyszłość”

Zamówienia Publiczne
Gmina Miasta Radomia
Deadlines:
Published : 26-07-2021 10:57:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 207.5 2021-07-26 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 202 2021-07-26 10:57:00 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 101.43 2021-07-26 10:57:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 957.66 2021-07-26 10:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 241.5 2021-07-26 10:57:00 Proceeding
Odp na zapytania Wykonawcow.pdf pdf 801.91 2021-07-29 14:25:26 Public message
Odp na zapytania Wykonawcow.doc doc 174.5 2021-07-29 14:25:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 104 2021-08-04 13:14:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 299.83 2021-08-04 13:14:02 Public message
Informacja o wyborze oferty WWW.pdf pdf 463.7 2021-08-31 14:56:15 Public message
Informacja o wyborze oferty WWW.doc doc 138 2021-08-31 14:56:15 Public message

Announcements

2021-08-31 14:56 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].doc

2021-08-04 13:14 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 64 007,28 zł brutto
2021-07-29 14:25 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Odp na zapytania Wyk [...].pdf

Odp na zapytania Wyk [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 390