Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2310.9.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra

Deadlines:
Published : 12-07-2021 14:15:00
Placing offers : 09-08-2021 09:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 137.41 2021-07-12 14:15:00 Proceeding
SWZ Radzanów - Drzazga.pdf pdf 26761.48 2021-07-12 14:15:00 Proceeding
2359W RADZANOW-DRZAZGA.rar rar 152598.24 2021-07-12 14:15:00 Proceeding
Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 114.5 2021-07-12 14:15:00 Proceeding
druki w formie edytowalnej.docx docx 33.4 2021-07-12 14:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.88 2021-07-26 14:20:23 Public message
wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.pdf pdf 492.92 2021-07-26 14:20:23 Public message
D-05.03.05C nawierzchnia ścierzki rowerowej.pdf pdf 643.09 2021-08-03 13:41:13 Public message
PZT - rev.02.pdf pdf 3322.11 2021-08-03 13:41:13 Public message
Tabela kosztorysowa - Drzazga zmian przedmiaru branży drogowej.xls xls 58.5 2021-08-03 13:41:13 Public message
Wyjanienie i zmiany treści SWZ.pdf pdf 1095.56 2021-08-03 13:41:13 Public message
3.1 formatka A3 zmienione.pdf pdf 118.6 2021-08-05 09:01:20 Public message
Kosztorys drogowy Radzanów - Drzazga.xls xls 73.5 2021-08-05 09:01:20 Public message
Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ.pdf pdf 1602.6 2021-08-05 09:01:20 Public message
wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 1.pdf pdf 522.61 2021-08-05 10:33:28 Public message
Geologia.rar rar 856.44 2021-08-06 09:39:35 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 276.74 2021-08-09 12:24:16 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 550.94 2021-08-18 10:49:01 Public message

Announcements

2021-08-18 10:49 Anna Piliszek Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie.pdf

2021-08-09 12:24 Anna Piliszek Zamawiający przedstawia zbiorcze zestawienie ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-08-09 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 14.058.150,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100)
2021-08-06 09:39 Anna Piliszek Zamawiający uzupełnia dokumenty, których dotyczyły zapytania.

Geologia.rar

2021-08-05 10:33 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu.

wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

2021-08-05 09:01 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu.

3.1 formatka A3 zmie [...].pdf

Kosztorys drogowy Ra [...].xls

Wyjaśnienie i zmiany [...].pdf

2021-08-03 13:41 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w postępowaniu.

D-05.03.05C nawierzc [...].pdf

PZT - rev.02.pdf

Tabela kosztorysowa [...].xls

Wyjanienie i zmiany [...].pdf

2021-07-26 14:20 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie informuje o zmianie ogłoszenia oraz zamieszcza wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

wyjaśnienie i zmiany [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1420