Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2.ZSP.TP.BN.U.2021 Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie. 2.ZSP.TP.BN.U.2021

Dominika Kowaliszyn
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie
Deadlines:
Published : 15-07-2021 11:45:00
Placing offers : 26-07-2021 09:00:00
Offers opening : 26-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2.ZSP.TP.BN.U.2021.zip zip 2114.93 2021-07-15 11:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.ZSP.TP.BN.U.2021.pdf pdf 39.97 2021-07-21 08:58:13 Public message
SWZ 2.ZSP.TP.BN.U.2021 przedłużenie TSO, TZO.pdf pdf 513.68 2021-07-21 11:02:20 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dnia 21.07.2021.docx docx 20.35 2021-07-21 11:05:27 Public message
Wyjaśnienia do SWZ z dnia 27.07.2021.pdf pdf 60.93 2021-07-21 11:05:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2.ZSP.TP.BN.U.2021.docx docx 24.15 2021-07-26 12:13:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert 2.ZSP.TP.BN.U.2021.pdf pdf 53.13 2021-07-26 12:13:06 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa cz. 1..pdf pdf 57.49 2021-08-25 08:12:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa cz. 1.docx docx 20.99 2021-08-25 08:12:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa cz. 2.docx docx 20.8 2021-08-25 08:13:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa cz. 2.pdf pdf 54.74 2021-08-25 08:13:43 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania 2.ZSP.TP.BN.U.2021.pdf pdf 101.02 2021-09-03 13:14:50 Public message

Announcements

2021-09-03 13:14 Dominika Kowaliszyn Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-08-25 08:13 Dominika Kowaliszyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz.2 - sługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie.

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-25 08:12 Dominika Kowaliszyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla cz.1 - Część nr 1 - Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].docx

2021-07-26 12:13 Dominika Kowaliszyn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 09:00 Buyer message Zamawiający:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36, 84-240 Reda
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Aleksandra Zawadzkiego 12, 84-240 Reda
na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129) informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego pn. „Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów w Redzie”. Postępowanie nr 2.ZSP.TP.BN.U.2021
Część nr 1 - Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Redzie.
Część nr 2 - Usługa przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków dla dzieci i uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Redzie,
zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości dla:
części 1 - 375 295,00 zł gross
części 2 - 262 153,00 zł brutto
2021-07-21 11:05 Dominika Kowaliszyn Wyjaśnienia do SWZ z dnia 21.07.2021 r.

Wyjaśnienia do SWZ z [...].docx

Wyjaśnienia do SWZ z [...].pdf

2021-07-21 11:02 Dominika Kowaliszyn SWZ - przedłużenie TSO z 23.07.2021 r. na 26.07.2021r.

SWZ 2.ZSP.TP.BN.U.20 [...].pdf

2021-07-21 08:58 Dominika Kowaliszyn Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przedłużenie TSO z 23.07.2021 r. na 26.07.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 586