Proceeding: ZP.271.3.2021 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - II postępowanie

Karolina Antolak
Gmina Łapsze Niżne
Deadlines:
Published : 12-07-2021 08:48:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021.3.SWZ.pdf pdf 776.41 2021-07-12 08:48:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 127.03 2021-07-12 08:48:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 151.21 2021-07-12 08:48:00 Proceeding
2021.3.Załącznik nr 1-5 do SWZ.docx docx 54.1 2021-07-12 08:48:00 Proceeding
2021.3.Zał.6.Wzór umowy.pdf pdf 662.91 2021-07-12 08:48:00 Proceeding
2021.3.Zał.7.Przedmiar robót, STWiORB.zip zip 2563.42 2021-07-12 08:48:00 Proceeding
2021.3.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 508.31 2021-08-03 11:51:00 Public message
2021.3.Rozstrzygnięcie wykonawcy.pdf pdf 290.62 2021-08-09 10:04:16 Public message
2021.3.Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 100.69 2021-08-23 11:43:42 Public message

Announcements

2021-08-23 11:43 Karolina Antolak ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA
Gmina Łapsze Niżne informuje o zakończeniu postępowania pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – II postępowanie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00156761/01.

2021.3.Ogłoszenie o [...].pdf

2021-08-09 10:04 Karolina Antolak ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 253 ust.2 Prawa zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – II postępowanie z dnia 09.08.2021 r. znak ZP.271.3.2021

2021.3.Rozstrzygnięc [...].pdf

2021-08-03 11:50 Karolina Antolak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art.222 ust.5 Prawa zamówień publicznych Gmina Łapsze Niżne (Zamawiający) udostępnia Informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – II postępowanie z dnia 03.08.2021 r. znak ZP.271.3.2021

2021.3.Informacja z [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 419 050,00 zł brutto, w tym dla:
1) Części I - Droga "Na Miarfianika" w Łapszach Wyżnych - 200 550,00 zł brutto,
2) Części II - Droga "Na Wierchowine" w Łapszance - 100 700,00 zł brutto,
3) Części III - Droga "Do Doliny" w Łapszance - 117 800,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 439