Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.33.2021/JM Remont tarasów, nawierzchni, elementów małej architektury oraz schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu nr 9 przy ul. Krótkiej 1 w Płocku.

Joanna Michniewicz
Urząd Miasta Płocka Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 08-07-2021 16:17:00
Placing offers : 23-07-2021 10:00:00
Offers opening : 23-07-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
decyzje.pdf pdf 1493.81 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Dział II - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 77.86 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 267.9 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
lokalizacja plan zagospodarowania.pdf pdf 3769.99 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
OPIS TECHN.pdf pdf 20790.24 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
przedmiar I etap 2021 rok.pdf pdf 993.16 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
R2 rzut i przekroje.pdf pdf 372.84 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
R2.pdf pdf 77.95 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
R2a.pdf pdf 140.68 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
R3.pdf pdf 3914.24 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
specyfikacje.pdf pdf 400.09 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
SWZ art. 275 pkt 2.pdf pdf 376.09 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (25-05-2021).pdf pdf 106.55 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Oświadczenie Podwykonawcy.pdf pdf 53.47 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie.pdf pdf 54.04 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Oświadczenie o podwykonawcach(1).pdf pdf 43.87 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Umowy - Oświadczenie o dalszych podwykonawcach.pdf pdf 64.05 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy - Oświadczenie o umowach podwykonawczych.pdf pdf 43.16 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy - Wytyczne do dokumentacji powykonawczej (25-05-2021).pdf pdf 98.69 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do Umowy - Gwarancja jakości (25-05-2021).pdf pdf 59.76 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do Umowy - Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania (25-05-2021).pdf pdf 36 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.23 2021-07-08 16:17:00 Proceeding
Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przenaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 342.72 2021-07-21 11:43:46 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 346.11 2021-07-23 11:28:42 Public message
informacja z unieważnieniu postępowania.pdf pdf 343.71 2021-07-29 15:43:30 Public message

Announcements

2021-07-29 15:43 Joanna Michniewicz Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja z unieważ [...].pdf

2021-07-23 11:28 Joanna Michniewicz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-21 11:43 Joanna Michniewicz Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie, [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 534