Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BRG.271.32.2021 Przebudowa drogi gminnej Nr 124501B we wsi Jałówka

Władysław Kalenik
Gmina Dąbrowa Białostocka
Deadlines:
Published : 07-07-2021 14:09:00
Placing offers : 22-07-2021 10:00:00
Offers opening : 22-07-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf pdf 123.62 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia_.BES.pdf pdf 423.88 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Formularz Ofertowy Wykonawcy.rtf rtf 60.29 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluiczeniu.rtf rtf 72.83 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym.rtf rtf 48.92 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.rtf rtf 56.7 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Wykaz robót budowlanych.rtf rtf 53.63 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Wzór Umowy.docx docx 32.99 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
SST-całość Jałówka.pdf pdf 2494.62 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
opis PW Jałówka.pdf pdf 109.74 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Plan Orientacyjny.pdf pdf 181.9 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Rys nr 1 PZT Jałowka Dąbowa Białostocka-297x1500 jałowka.pdf pdf 1045.48 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Rys nr 2 - przekrój normalny.pdf pdf 234.04 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Rys nr 3 - szczegóły konstrukcyjne.pdf pdf 337.59 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
Tabela nr 1WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH .pdf pdf 23.58 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
str tyt - PW.pdf pdf 160 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
jałówka z zjazdami żwirowymi Pr.pdf pdf 66.32 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
jałówka z zjazdami żwirowymi KO.pdf pdf 61.48 2021-07-07 14:09:00 Proceeding
SKM_C364e21071911020.pdf pdf 341.51 2021-07-19 10:32:36 Public message
SKM_C364e21072014170.pdf pdf 168.31 2021-07-20 13:47:48 Public message
SKM_C364e21072213060.pdf pdf 247.37 2021-07-22 12:37:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 501.72 2021-08-02 15:07:04 Public message

Announcements

2021-08-02 15:07 Władysław Kalenik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-22 12:37 Władysław Kalenik Informacja z otwarcia ofert.

SKM_C364e21072213060 [...].pdf

2021-07-22 10:00 Buyer message Zamawiający na finansowanie zamówienia przeznacza 190 000,00 zł. / Słownie; Sto dziewięćdziesiąt tysięcy, 00/100 zł. /
2021-07-20 13:47 Władysław Kalenik W załączeniu odpowiedz na pytanie.

SKM_C364e21072014170 [...].pdf

2021-07-19 10:32 Władysław Kalenik W załączeniu odpowiedzi na pytania.

SKM_C364e21071911020 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 532