Proceeding: S.270.2.3.2021 Termomodernizacja budynku mieszkalnego, remont dachu budynku gospodarczego, wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu osady leśniczego w Romotach

Joanna Dorota Niedzielska
Nadleśnictwo Ełk
Deadlines:
Published : 07-07-2021 13:36:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2021BZP 0010715901 z dnia 2021-07-07.pdf pdf 124.72 2021-07-07 13:36:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 10963.83 2021-07-07 13:36:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - S.270.2.3.2021.pdf pdf 47.8 2021-07-22 10:34:51 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania S.270.2.3.2021.pdf pdf 66.79 2021-07-22 12:14:40 Public message

Announcements

2021-07-22 12:14 Joanna Dorota Niedzielska W dniu 22.07.2021 r. zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-07-22 10:34 Joanna Dorota Niedzielska W dniu 22.07.2021 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 384 390,00 zł gross [łącznie z podatkiem VAT]

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 220