Proceeding: DZP.271.26.2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 07-07-2021 12:42:00
Placing offers : 09-08-2021 10:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 309.76 2021-07-07 12:42:00 Proceeding
SWZ z załącznikami bip.zip zip 2263.66 2021-07-07 12:42:00 Proceeding
Zapytania i wyjaśnienia nr 1.pdf pdf 352.76 2021-07-27 13:52:09 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 2.pdf pdf 541.89 2021-07-27 13:54:52 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 3.pdf pdf 513.03 2021-07-27 14:37:02 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 4.pdf pdf 77.03 2021-07-27 14:40:41 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 5.pdf pdf 154.76 2021-07-27 14:44:07 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 6.pdf pdf 241.4 2021-07-27 14:46:06 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 7.pdf pdf 128.43 2021-07-27 14:48:23 Public message
Zapytania i wyjaśnienia nr 8.pdf pdf 205.35 2021-07-27 14:50:31 Public message
Wykaz z łożonych ofert.pdf pdf 456.11 2021-08-09 13:01:12 Public message
Informacja o wyorze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 948.4 2021-09-22 09:17:22 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 416.27 2021-08-09 10:00:00 Public message

Announcements

2021-09-22 09:17 Ewa Chromik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyorze [...].pdf

2021-08-09 13:01 Ewa Chromik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wykaz z łożonych ofe [...].pdf

2021-08-09 10:00 Buyer message informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-27 14:50 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 8

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 14:48 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 7

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 14:46 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 6

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 14:44 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 5

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 14:40 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 4

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 14:37 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 3

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 13:54 Ewa Chromik Zapytania i wyjaśnienia nr 2

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-27 13:52 Ewa Chromik Zapytania i odpowiedzi nr 1

Zapytania i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1040