Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.13.2021 Dostawa wraz z montażem wyposażenia szatni budynku I L.O. im. T. Kościuszki w Łomży

Krzysztof Stalewski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 06-07-2021 14:52:00
Placing offers : 16-07-2021 10:00:00
Offers opening : 16-07-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.58 2021-07-06 14:52:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1010.23 2021-07-06 14:52:00 Proceeding
Zał. 1-5-wer. edyt.7z 7z 360.35 2021-07-06 14:52:00 Proceeding
Zał. nr 6 Plan rozmieszczenia szafek.pdf.7z 7z 1028.03 2021-07-06 14:52:00 Proceeding
Zał. nr 7 - wzór umowy.pdf pdf 528.81 2021-07-06 14:52:00 Proceeding
Zał. nr 8 Karta Gwarancyjna zał. nr 3 do umowy.pdf pdf 369.61 2021-07-06 14:52:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania 14.07.2021.pdf pdf 169.62 2021-07-14 13:12:55 Public message
1_odpowiedzi na pytania 14.07.2021_.docx docx 22.66 2021-07-14 13:12:55 Public message
2_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 143.89 2021-07-16 12:35:32 Public message
2_Informacja_z_otwarcia_ofert.docx docx 27.18 2021-07-16 12:35:32 Public message
5_informacja o wyborze oferty.pdf pdf 204.2 2021-07-20 14:04:03 Public message

Announcements

2021-07-20 14:04 Krzysztof Stalewski I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Dostawa wraz z montażem wyposażenia szatni budynku I L.O. im. T. Kościuszki w Łomży". Szczegóły zawarte w pliku poniżej niniejszej wiadomości.

5_informacja o wybor [...].pdf

2021-07-16 12:35 Krzysztof Stalewski I N F O R M A C J A z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Dostawę wraz z montażem wyposażenia szatni budynku I L.O. im. T. Kościuszki w Łomży - zawarta w załączonym pliku

2_Informacja z otwar [...].pdf

2_Informacja_z_otwar [...].docx

2021-07-16 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia podstawowego: 200 000,00 PLN.
2021-07-14 13:12 Krzysztof Stalewski W dniu 14.07.2021 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Treść pytań i odpowiedzi do nich - znajdują się w załączonym pliku do niniejszej wiadomości.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

1_odpowiedzi na pyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 387