Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ADZ.261.39.2021 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 06-07-2021 14:38:00
Placing offers : 15-07-2021 12:00:00
Offers opening : 15-07-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 991.43 2021-07-06 14:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2735.55 2021-07-06 14:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.28 2021-07-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 2581.5 2021-07-06 14:38:00 Proceeding
Załączniki edytowalne do SWZ.docx docx 204.5 2021-07-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy po zmianie z dn. 09.07.2021.pdf pdf 381.82 2021-07-09 11:04:47 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 09.07.2021.pdf pdf 427.66 2021-07-09 11:04:47 Public message
Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 12 lipca 2021.pdf pdf 374.69 2021-07-12 15:00:38 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach z dn. 12 lipca 2021.pdf pdf 782.35 2021-07-12 15:00:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert ADZ.261.39.2021.BES.pdf pdf 270.7 2021-07-15 17:30:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 2632.6 2021-07-23 14:48:15 Public message

Announcements

2021-07-23 14:48 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
Przekazuję w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-15 17:30 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-15 12:00 Buyer message Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 215 691,14 zł brutto.
2021-07-12 15:00 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 12.07.2021 r. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przygotowywanie ofert z uwzględnieniem informacji w nich zawartych. Z wyrazami szacunku, Jakub Wielgus

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2021-07-09 11:04 Jakub Wielgus Szanowni Państwo,
przekazuję w załączeniu wyjaśnienia i zmiany treści SWZ z dn. 09.07.2021 r.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonymi dokumentami i przygotowywanie ofert z uwzględnieniem informacji w nich zawartych.
Z wyrazami szacunku,
Jakub Wielgus

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

2021-07-06 14:42 Jakub Wielgus Szanowni Państwo!

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 w Warszawie, w dniu 12.07.2021 r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 - zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy przesyłać na adres e-mail: przetargi@iimcb.gov.pl w terminie do dnia 11.07.2021 r.

UWAGA! Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną Zamawiający wyznaczy godzinę wizji lokalnej we wskazanym powyżej zakresie godzinowym dla danego wykonawcy, o czym poinformuje zwrotnie wykonawcę, po otrzymaniu zgłoszenia.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 789