Proceeding: 281.40.2021 Remont wieży stalowej oświetleniowej znajdującej się na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku

Deadlines:
Published : 05-07-2021 13:40:00
Placing offers : 20-07-2021 11:00:00
Offers opening : 20-07-2021 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku, w prowadzonym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy z dnia   11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2019).

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku opublikowany został na stronie internetowej Zamawiającego – www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce „przetargi”.

Warunki udzielenia zamówienia ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowią komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki 1,2,3,4,5.doc doc 94 2021-07-05 13:40:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 82.49 2021-07-05 13:40:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 63.84 2021-07-05 13:40:00 Proceeding
Warunki Udzielenia Zamówienia.pdf pdf 270.31 2021-07-05 13:40:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont wieży stalowej oświetleniowej znajdującej się na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku według opisu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 3 miesięcy od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 217