Proceeding: NE.38.19.2021 Budowa odcinka sieci ciepłowniczej i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kaliskiej 10/12 we Włocławku

Deadlines:
Published : 05-07-2021 11:26:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 26-07-2021 09:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu_1.docx docx 43.96 2021-07-05 11:26:00 Proceeding
SIWZ_1.docx docx 78.37 2021-07-05 11:26:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SIWZ -SOPZ .doc doc 111.5 2021-07-05 11:26:00 Proceeding
Zał. nr 2-6 do SIWZ.docx docx 30.79 2021-07-05 11:26:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SIWZ - projekt umowy.doc doc 177.5 2021-07-05 11:26:00 Proceeding
zawiad. o wyborze najk. oferty_1.docx docx 40.55 2021-07-26 12:07:27 Public message

Announcements

2021-07-26 12:07 Halina Walczak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofewrty

zawiad. o wyborze na [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
Unlock the form

The number of page views: 295