Proceeding: SIWZ NR 98/2021/Stalowa Wola Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi

Paula Sieroń
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 02-07-2021 10:53:00
Placing offers : 29-07-2021 10:00:00
Offers opening : 29-07-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SWZ w wersji word.DOC DOC 211.5 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
Załacznik nr 9 do SWZ - wykaz podmiotów.DOCX DOCX 17.42 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
F618 Załącznik nr 2 do SWZ struktura wiekowo-zawodową.XLS XLS 230.5 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
F288 Załącznik nr 1 do SWZ życie.pdf pdf 654.69 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
F268 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 624.03 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
espd-request (1).xml xml 246.54 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.75 2021-07-02 10:53:00 Proceeding
Załacznik nr 4 do SWZ - Umowa generalna zmiana z dn. 22.07.2021 r.DOC DOC 101.5 2021-07-22 13:43:11 Public message
F178 Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ.pdf pdf 467.22 2021-07-22 13:43:11 Public message
F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 563.99 2021-07-29 10:33:23 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 210.55 2021-07-29 12:56:41 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 322.11 2021-08-04 08:44:59 Public message

Announcements

2021-08-04 08:44 Paula Sieroń Ogłoszenie o wynikach postępowania

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-07-29 12:56 Paula Sieroń Informacja o otwarciu ofert

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-07-29 10:33 Paula Sieroń Informacja o kwocie na realizację zamówienia

F617 Informacja o kw [...].pdf

2021-07-22 13:43 Paula Sieroń Odpowiedzi na pytania i zmiany do SWZ oraz zmieniony Załącznik nr 4 do SWZ

Załacznik nr 4 do SW [...].DOC

F178 Odpowiedzi na p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 558