Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-50/21 W.Sz.Z:TZ-280-50/21 (PN) Dostawa szybkich testów kasetkowych (immunochromatograficznych) do wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli oraz szybkich biologicznych testów molekularnych eazyplex SARS-CoV-2 kompatybilnych z analizatorem Genie II Amplex.

Deadlines:
Published : 02-07-2021 09:17:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS126-331200-pl post. 50-21.pdf pdf 141.16 2021-07-02 09:17:00 Proceeding
SWZ 50-21.doc doc 519 2021-07-02 09:17:00 Proceeding
SWZ 50-21.pdf pdf 1019.71 2021-07-02 09:17:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - JEDZ 50-21.doc doc 244 2021-07-02 09:17:00 Proceeding
Załączniki 2_1 i 2_2 do SWZ 50-21.xlsx xlsx 14.18 2021-07-02 09:17:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 50-21 (pdf do odczytu).pdf pdf 207.09 2021-07-21 14:21:25 Public message
Pytania i odpowiedzi 50-21.pdf pdf 1010.4 2021-07-21 14:21:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 50-21.pdf pdf 274.52 2021-08-03 10:39:00 Public message

Announcements

2021-08-03 10:39 Jolanta Winowska Informacja z dnia 03.08.2021 r. z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Zadanie Nr 1 - 1.080.000,00 zł net + VAT
Zadanie Nr 2 - 720.000,00 zł net + VAT
2021-07-21 14:21 Jolanta Winowska Odpowiedzi z dnia 21.07.2021 r. na zapytania do treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 933