Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.9.2021 Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 02-07-2021 13:08:00
Placing offers : 05-08-2021 09:00:00
Offers opening : 05-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1)       Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice.

2)       Miejsce wykonania zamówienia: Inwestycja zlokalizowana jest na  działkach o numerach ewidencyjnych 474, 495, 494/3, 494/4 obręb 0007 Koskowice, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, granice Rzeczypospolitej Polskiej.

3)       Zakres zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice na długości około 1460 m w zakresie:

        - budowy nowej konstrukcji drogowej;
- budowy nowej nawierzchni jezdni chodników i utwardzonych poboczy;
- budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowy i przebudowy urządzeń wodnych;
- przebudowy i budowy zatok autobusowych;
- przebudowy zjazdów do posesji;
- ustawienia oporników i obrzeży;
- założenia trawników;
- przebudowy infrastruktury technicznej będącej w kolizji z inwestycją.

Uwaga: Zamawiający udostępni na stronie prowadzonego postępowania Projekt czasowej organizacji ruchu jeszcze przed jego zatwierdzeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji warunków zamówienia rozdz. IV i  rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 05.08.2021 r. do godz. 09:00 poprzez platformę elektroniczną: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna PB.zip zip 455654.64 2021-07-02 13:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.57 2021-07-02 13:08:00 Proceeding
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie 30.07.2021.zip zip 377.71 2021-07-30 10:08:12 Proceeding
SWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna PW po zmianie 30.07.2021.zip zip 160514.98 2021-07-30 10:09:10 Proceeding
2019_P-160_TOR_KOSKOWICE_wahadła.pdf pdf 19178.71 2021-07-12 13:24:19 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 16.pdf pdf 167.18 2021-08-02 10:28:53 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 1-8.pdf pdf 215.31 2021-07-27 14:08:58 Public message
KOSKOWICE_KD_KST_ KI_01 2021 przedmiar v2-1.pdf pdf 144.8 2021-07-27 14:08:58 Public message
Koskowice_przedmiar_popr_2021_07_27.pdf pdf 144.06 2021-07-27 14:08:58 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie 27.07.2021.pdf pdf 414.86 2021-07-27 14:08:58 Public message
Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 08d950f3-654e-1c30-cf4a-d70001e04e87.pdf pdf 44.95 2021-07-27 14:08:58 Public message
Specyfikacja parametrów wiaty przystankowej.pdf pdf 217.5 2021-07-27 14:08:58 Public message
SWZ rozdz. XXV Załączniki po zmianie 27.07.2021.zip zip 361.6 2021-07-27 14:08:58 Public message
Ogłoszenie o odpowiedzi na pyt. 9.pdf pdf 169.15 2021-07-28 12:31:29 Public message
Ogłoszenie odpowiedzi na pyt.10-15 i zmiany SWZ.pdf pdf 198.31 2021-07-30 10:12:49 Public message
Koskowice_przedmiar_popr_2021_07_29.pdf pdf 240.73 2021-07-30 10:12:49 Public message
07 UMOWA Koskowice projekt po zmianie z 30lipca2021.pdf pdf 342.72 2021-07-30 10:12:49 Public message
2019_P-160_TOR_KOSKOWICE_zamknięcie.pdf pdf 41064.34 2021-07-30 10:12:49 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 177.56 2021-08-05 11:23:08 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert popr.pdf pdf 178.57 2021-08-05 12:01:56 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 201.57 2021-08-27 14:58:02 Public message

Announcements

2021-08-27 14:58 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo
w załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy informację o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-08-05 12:01 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, w załączniku do poprzedniego komunikatu błędnie podano nazwę wykonawcy składającego ofertę nr 1 - ofertę tę złożyło konsorcjum firm, anie samodzielnie firma BUDROMOS. Przepraszamy za pomyłkę. Prawidłowa informacja jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-08-05 11:23 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z Informacją z otwarcia ofert - opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-08-05 09:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 12.980.413,00 zł brutto.
2021-08-02 10:28 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 16, którą publikujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

2021-07-30 10:12 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na kolejne pytania (nr 10-15), które publikujemy w ogłoszeniu załączonym do niniejszego komunikatu. Informujemy, że:
1) Odpowiedzi na pytania nr 10 i nr 11 wprowadzają zmiany do przedmiaru branży drogowej - zmieniony przedmiar publikujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu oraz został zamieszczony w ramach SWZ rozdz. XXVI zamiast poprzedniego;
2) Ogłoszeniem niniejszym wprowadza się zmiany w SWZ rozdz. XXV w załączniku nr 7 (projekt umowy), który publikujemy niniejszym w ramach SWZ rozdz. XXV zamiast poprzedniego oraz jako załącznik do niniejszego komunikatu;
3) Publikujemy niezatwierdzony jeszcze projekt czasowej organizacji ruchu w systemie zamknietym.

Ogłoszenie odpowiedz [...].pdf

Koskowice_przedmiar_ [...].pdf

07 UMOWA Koskowice p [...].pdf

2019_P-160_TOR_KOSKO [...].pdf

2021-07-28 12:31 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie nr 9, którą publikujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

2021-07-27 14:08 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na pytania, które publikujemy w załączniku do niniejszego komunikatu. Informujemy, że:
1) Odpowiedzi na pytania nr 3 i nr 7 wprowadzają zmiany do przedmiaru branży sanitarnej oraz przedmiaru branży drogowej - zmienione przedmiary publikujemy jako załączniki do niniejszego komunikatu oraz zostają zamieszczone w ramach SWZ rozdz. XXVI zamiast poprzednich;
2) Odpowiedź na pytania nr 4 i nr 5 wprowadza zmiany w SWZ rozdz. VII ust. 2 oraz w rozdz. XXV zmienia się załącznik nr 4 Wykaz robót - zmieniona SWZ rozdz. I-XXIV oraz rozdz. XXV zostaje opublikowana zamiast poprzedniej oraz jako załącznik do niniejszego komunikatu. Powyższa odpowiedź powoduje również zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu;
3) Odpowiedź na pytanie nr 6 wprowadza dokument pn. "Specyfikacja parametrów wiaty przystankowej" stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.

Ogłoszenie o odpowie [...].pdf

KOSKOWICE_KD_KST_ KI [...].pdf

Koskowice_przedmiar_ [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Ogłoszenie o ZMIANIE [...].pdf

Specyfikacja paramet [...].pdf

SWZ rozdz. XXV Załąc [...].zip

2021-07-12 13:24 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zgodnie z zapowiedzią publikujemy niezatwierdzony jeszcze projekt czasowej organizacji ruchu.

2019_P-160_TOR_KOSKO [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3100