Proceeding: 5/DZP/2021 Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.

Deadlines:
Published : 30-06-2021 15:05:00
Placing offers : 23-07-2021 09:30:00
Offers opening : 23-07-2021 09:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d93ac5-7473-fe75-ee59-4600016480c0.pdf pdf 125.35 2021-06-30 15:05:00 Proceeding
SWZ 30.06.2021.docx docx 247.73 2021-06-30 15:05:00 Proceeding
załącznik 8, 9 i 10 do SWZ.zip zip 18836.33 2021-06-30 15:05:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 09 07.2021.pdf pdf 811.51 2021-07-09 18:24:56 Public message
załącznik nr 8 do SWZ modyfikacja z dnia 09.07.2021.zip zip 1306.97 2021-07-09 18:24:56 Public message
załącznik nr 10 do SWZ modyfikacja z dnia 09.07.2021.zip zip 968.41 2021-07-09 18:24:56 Public message
modyfikacja termnu składania i otwarcia ofert 14.07.2021.pdf pdf 969.39 2021-07-14 11:12:09 Public message
2021_BZP 00113762_01.pdf pdf 36.03 2021-07-14 11:12:09 Public message
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 15.07.pdf pdf 733.8 2021-07-15 13:15:57 Public message
zał. 10 -modyfikacja z dnia 15.07.2021.zip zip 1614.79 2021-07-15 13:15:57 Public message
2021_BZP 00119493_01.pdf pdf 36.02 2021-07-19 14:22:15 Public message
modyfikacja 19.07.2021.pdf pdf 970.3 2021-07-19 14:22:15 Public message
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja 20.07.2021.pdf pdf 983.58 2021-07-20 15:07:30 Public message
zał 7. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY modyfikacja z dnia 20.07.2021.pdf pdf 1227.43 2021-07-20 15:07:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.07.2021.pdf pdf 542.5 2021-07-23 13:13:20 Public message
pismo w wyniku 06.08.2021.pdf pdf 557.59 2021-08-06 13:48:19 Public message
2021_BZP 00171067_01.pdf pdf 70.03 2021-09-06 13:22:06 Public message

Announcements

2021-09-06 13:22 Anna Karczmarczyk-Tryc Ogłoszenie o wyniku postępowania 06.09.2021 r.

2021_BZP 00171067_01 [...].pdf

2021-08-06 13:48 Anna Karczmarczyk-Tryc Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.08.2021 r.

pismo w wyniku 06.08 [...].pdf

2021-07-23 13:13 Anna Karczmarczyk-Tryc Informacja z otwarcia ofert 23.07.2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-23 09:30 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia gross wynosi 1 9 55 213,20 zł.
2021-07-20 15:07 Anna Karczmarczyk-Tryc Pytania i odpowiedzi 20.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

zał 7. PROJEKTOWANE [...].pdf

2021-07-19 14:22 Anna Karczmarczyk-Tryc Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert 19.07.2021 r.

2021_BZP 00119493_01 [...].pdf

modyfikacja 19.07.20 [...].pdf

2021-07-15 13:15 Anna Karczmarczyk-Tryc Pytania i odpowiedzi 15.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

zał. 10 -modyfikacja [...].zip

2021-07-15 13:11 Anna Karczmarczyk-Tryc The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-14 11:12 Anna Karczmarczyk-Tryc Modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert 14.07.2021 r.

modyfikacja termnu s [...].pdf

2021_BZP 00113762_01 [...].pdf

2021-07-09 18:24 Anna Karczmarczyk-Tryc Pytania i odpowiedzi 09.07.2021 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

załącznik nr 8 do SW [...].zip

załącznik nr 10 do S [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 990