Proceeding: ZP.271.7.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica – Straszęcin – Grabiny – Czarna – budowa chodnika w km 2+080 – 4+440 w miejscowości Grabiny i Głowaczowa” – etap I w km 2+080 – 3+950 (km lokalny 0+000 – 1+870) w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drogach powiatowych Powiatu Dębickiego”

Deadlines:
Published : 30-06-2021 14:17:00
Placing offers : 15-07-2021 11:00:00
Offers opening : 15-07-2021 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zal. nr 1 i 2 - Formularz Ofertowy oraz Oś. o braku podstaw wykluczenia.doc doc 67.5 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
zal. nr 3 - Zobowiazanie do udostepnienia zasobow.doc doc 36 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
zal. nr 4,7,8 - Oswiadczenia.doc doc 45.5 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
zal. nr 5 i 6 - Wykazy osób i robót.doc doc 39 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
zal. nr 9 - Projekt umowy.doc doc 191.5 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
zal. nr 10 - dokumentacja techniczna.zip zip 69213.88 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 117.94 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
SWZ-Chodnik Grabiny-Głowaczowa.pdf pdf 865.44 2021-06-30 14:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf pdf 42.28 2021-07-01 10:27:17 Public message
Zestawienie ofert Grabiny-Głowaczowa.pdf pdf 696.8 2021-07-15 12:26:31 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty chodnik Graniny-Głowaczowa.pdf pdf 618.23 2021-07-26 18:32:27 Public message

Announcements

2021-07-26 18:32 Wojciech Zboch Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-07-15 12:26 Wojciech Zboch Zestawienie ofert

Zestawienie ofert Gr [...].pdf

2021-07-15 11:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 000 000,00 zł
2021-07-01 10:27 Wojciech Zboch Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 408