Proceeding: Zp/28/PN-28/21 Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu, białek specyficznych wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej sieci komputerowej i podłączenie analizatorów do tej sieci.

Deadlines:
Published : 29-06-2021 09:18:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Edytowalne załączniki.docx docx 144.13 2021-06-29 09:18:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.01 2021-06-29 09:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2656.82 2021-06-29 09:18:00 Proceeding
Zał. nr 8 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 09.04.2021.pdf pdf 270.16 2021-06-29 09:18:00 Proceeding
Zmiana SWZ.pdf pdf 406.34 2021-07-16 09:14:25 Public message
Informacja o zmianie SWZ.pdf pdf 528.17 2021-07-16 09:15:08 Public message
Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 826.17 2021-07-20 13:56:37 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 705.38 2021-08-03 09:09:40 Public message
Otwarcie ofert.pdf pdf 876.59 2021-08-03 13:29:58 Public message
Wynik.pdf pdf 689.97 2021-09-03 12:56:40 Public message

Announcements

2021-09-03 12:56 Dorota Piekarz Wynik postępowania przetargowego

Wynik.pdf

2021-08-03 13:29 Dorota Piekarz Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie ofert.pdf

2021-08-03 09:09 Dorota Piekarz Informacja o kwocie

Informacja o kwocie. [...].pdf

2021-07-20 13:56 Dorota Piekarz Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-07-16 09:15 Dorota Piekarz Informacja o zmianie SWZ

Informacja o zmianie [...].pdf

2021-07-16 09:14 Dorota Piekarz Zmiana SWZ

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 754