Proceeding: PN 21/21 Przebudowa, remont i dostosowanie poddasza budynku A1 na potrzeby Oddziału rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego

Deadlines:
Published : 28-06-2021 13:18:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 61.09 2021-06-28 13:18:00 Proceeding
1SWZ 21_21.doc doc 473.5 2021-06-28 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 1 PFU_rehab_OPIS.pdf pdf 612.64 2021-06-28 13:18:00 Proceeding
załącznik nr 1a PFU_A1 poddasze_2021-02-18-rzut_420x914.pdf pdf 4764.8 2021-06-28 13:18:00 Proceeding
1SWZ 21_21zmiana.doc doc 515 2021-07-06 07:50:24 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 33.3 2021-07-06 07:50:24 Public message
załącznik nr 4.docx docx 70.26 2021-07-06 07:50:24 Public message
załącznik nr 4.pdf pdf 713.74 2021-07-06 07:50:24 Public message
1SWZ 21_21zmiana.pdf pdf 1845.45 2021-07-06 07:50:24 Public message
załącznik nr 1 PFU_rehab_OPIS.pdf pdf 612.64 2021-07-06 07:50:24 Public message
załącznik nr 1a PFU_A1 poddasze_2021-02-18-rzut_420x914.pdf pdf 4764.8 2021-07-06 07:50:24 Public message
załącznik nr 4 zm 8 lipca.docx docx 59.49 2021-07-09 21:09:13 Public message
zmian ogłoszenia II.pdf pdf 36.15 2021-07-19 10:52:31 Public message
zmiana SWZ i zmiana terminu PN 21 21.BES.pdf pdf 56.54 2021-07-19 10:53:25 Public message
zmiana terminu PN 21 21 III.BES.pdf pdf 50.85 2021-07-22 12:48:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 34.42 2021-07-22 12:48:54 Public message
ZBIORCZE-ZESTAWIENIE-OFERT_21_21doc.pdf pdf 350.94 2021-08-03 10:18:11 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.BES.pdf pdf 675.2 2021-08-27 14:21:06 Public message

Announcements

2021-08-27 14:21 Elżbieta Janicka-Suchacz wybór

informacja o wybor [...].pdf

2021-08-03 10:18 Elżbieta Janicka-Suchacz Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

ZBIORCZE-ZESTAWIENIE [...].pdf

2021-08-03 09:00 Buyer message 10.000.000 pln
2021-07-24 09:06 Elżbieta Janicka-Suchacz kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 7.500.000,00 PLN
2021-07-22 12:48 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-22 12:48 Elżbieta Janicka-Suchacz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

zmiana terminu PN 21 [...].pdf

2021-07-19 10:53 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmiana do SWZ i zmiana terminu składania ofert

zmiana SWZ i zmiana [...].pdf

2021-07-19 10:52 Elżbieta Janicka-Suchacz Zmiana ogłoszenia II

zmian ogłoszenia II. [...].pdf

2021-07-09 21:09 Elżbieta Janicka-Suchacz w załączeniu zmiana załącznika nr 4

załącznik nr 4 zm 8 [...].docx

2021-07-06 11:55 Elżbieta Janicka-Suchacz The message was withdrawn by the Buyer.
2021-07-06 11:53 Elżbieta Janicka-Suchacz


Zmianie ulega pkt. 11.1. SWZ , który otrzymuje brzmienie:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 255000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset i 00/100 PLN).
2021-07-06 07:50 Elżbieta Janicka-Suchacz ZMIANA SWZ ,- w załączeniu nowa treść SWZ wraz z załącznikami
Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 20.07.2021
zmiana treści ogłoszenia

1SWZ 21_21zmiana.doc

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

załącznik nr 4.docx

załącznik nr 4.pdf

1SWZ 21_21zmiana.pdf

załącznik nr 1 PFU_r [...].pdf

załącznik nr 1a PFU_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1272