Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 33/ZP/21 Remont elewacji budynku nr 5 – Etap II/1 – elewacje, (E1,E3,E4,E5,E18,E19), na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Śmidowicza 69

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-06-2021 09:03:00
Placing offers : 12-07-2021 09:00:00
Offers opening : 12-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt_64z_2018_MH_2_3.pdf pdf 5535.49 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Projekt_64z_2018_MH_1_3.pdf pdf 8879 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Ogłoszenie 33.pdf pdf 99.67 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
SWZ 33.docx docx 352.19 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
SWZ 33.pdf pdf 4402.17 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Decyzja_64z_2018_MH.pdf pdf 274.53 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Projekt_64z_2018_MH_3_3.pdf pdf 1310.74 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Przedmiar skan.pdf pdf 461.91 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Plan sytuacyjny.pdf pdf 4240.97 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 zakres prac I ZDJĘCIA.pdf pdf 768.3 2021-06-25 09:03:00 Proceeding
informacja z otwarcia 33.pdf pdf 275.27 2021-07-12 09:47:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze 33.pdf pdf 535.27 2021-07-22 11:07:29 Public message
33 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 325.5 2021-07-12 09:00:00 Public message

Announcements

2021-07-22 11:07 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-12 09:47 Zamówienia Publiczne Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-12 09:00 Buyer message Informacja o wysokości środków

33 Informacja o fina [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 479